Honda BRV 2018

 • Honda BRV 2018
 • Honda BRV 2018
 • Honda BRV 2018
 • Honda BRV 2018
 • Honda BRV 2018
 • Honda BRV 2018
 • Honda BRV 2018
 • Honda BRV 2018
 • Honda BRV 2018
 • Honda BRV 2018

Vehicle Rates

DURATION DAILY RENT IN PKR
1-15 DAYS 7000.00/Day
16-25 DAYS 6000/Day
25+ DAYS 5000/Day

Vehicle Detail

 • Car: Honda BRV 2018
 • Color: White
 • Make: Honda
 • Year: 2018
 • Transmission: Automatic