Honda BRV 2022

 • Honda BRV 2022
 • Honda BRV 2022
 • Honda BRV 2022
 • Honda BRV 2022
 • Honda BRV 2022
 • Honda BRV 2022
 • Honda BRV 2022
 • Honda BRV 2022
 • Honda BRV 2022
 • Honda BRV 2022

Vehicle Rates

DURATION DAILY RENT IN PKR
1-15 DAYS 10000.00/Day
16-25 DAYS 8000/Day
25+ DAYS 7000/Day

Vehicle Detail

 • Car: Honda BRV 2022
 • Color: White
 • Make: Honda
 • Year: 2022
 • Transmission: Automatic
Honda BRV automatic transmission , push start , 2022 model